صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Roche lobe
شناسه خبر : 54181396/02/18 -

لب(lobe) روچه

/ / / Roche lobe / /

فاصله ای که حد نهایی اندازه یک ستاره در یک سیستم ستاره دوتایی باتوجه به جدایی زاویه ای آنها تعیین می کند.اگر دوستاره  کوچکتر از آن حد باشند از هم جدا (DETACHED ) هستند .اگر یکی از ستاره ها لب روچه خود را پر کرده باشد مواد لایه های بیرونی  آن از نقطه لاگرانژی درونی L1  به سمت ستاره همدم جریان می یابد وسیستم یک دستگاه نیمه چسبیده (   SEMIDETACHED )  نامیده می شود.اگر دوستاره لب روچه خود را پر کرده باشند سیستمی بهم چسبیده (CONTACT BINARY) می باشند.در سیستمهای بهم چسبیده مواد می توانند از نقطه لاگرانژی دوم L2  فرار کرده وپوششی مشترک اطراف دو ستاره بوجود بیاورند.

این لب با حد روچه متفاوت است.