صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Rotating variable stars
شناسه خبر : 54031396/02/18 -

ستاره های متغییر چرخشی

/ / / Rotating variable stars / /

ستاره هایی که با چرخش بدور خود ظاهرا" نورشان تغییر می کند.این تغییرات یا ناشی از تغییرات نورانیت سطحی ویا ناشی از شکل غیر کروی ستاره(به ستاره های دوتایی بیضوی مراجعه نمایید) است.تغییرات نورانیت سطحی  یا ناشی وجود لکه های بزرگ تیره در سطح (مانند ستاره های BY  اژدهایی) ویا اثرات مغناطیسی(مانند ستاره های آلفا دو سگان شکاری ویا SX حملی) می باشد.