صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
ngc1672
شناسه خبر : 53521396/02/18 -

ان جی سی 1672

/ / / ngc1672 / /
یک کهکشان مارپیچی در نیم کره جنوبی آسمان.بازوهای این کهکشان از مرکز آن شروع نمی شوند.