صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
larissa
شناسه خبر : 53021396/02/18 -

لاریسا

/ / / larissa / /
نام یک قمر از اقمار نپتون با قطر ۱۹۲ کیلومتر که در فاصله ۷۳۵۰۰ کیلومتری از سیاره بدور آن می چرخد .این قمر در سال ۱۹۸۹ توسط ویجر ۲ کشف شده است.