صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Celestial longitude
شناسه خبر : 52691396/02/18 -

طول سماوی

طول دایرةالبروجی / / / Celestial longitude / /

طول سماوی که با نماد λ نشان داده می شود.فاصله زاویه ای در امتداد دایرةالبروج بوده واز اولین نقطه حمل شروع می شود .طول سماوی یکی از مختصات سیستم دایرة البروجی نیز می باشد.از صفر تا 360 درجه تغییر می کند وجهت شمارش نیز از اولین نقطه حمل به سمت شرق می باشد.

طول سماوی با نام طول دایرةالبروجی هم شناخته می شود.

 

واژه های مرتبط: عرض سماوی  اولین نقطه حمل

 

 استوای سماوی