صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Cassini.Giovanni Domenico
شناسه خبر : 52621396/02/18 -

گیووانی دومینیک کاسینی

/ / / Cassini.Giovanni Domenico / /

(۱۷۱۲-۱۶۲۵)ستاره شناس وجغرافیدان ایتالیایی که بعد از رفتن به فرانسه بانام jean Dominique وبرای تاریخدانان با نام کاسینی اول  مشهوراست.او رصدخانه پاریس را بنا نمود ودر جهت اندازه گیری ابعاد منظومه شمسی تلاش نمود.با توجه به مطالعاتی که روی خورشید سیارات زهره - مریخ و مشتری انجام داده بود پادشاه لوییس نهم بنای رصدخانه را به اوسپرد.این رصدخانه بین سالهای 1672 تا 1675 تاسیس شد.در سال 1675 شکافی که در حلقه زحل وجود دارد واکنون با نام خودش شناخته می شود را کشف کرد.بین سالهای 1671 تا 1684 چها رعدد از اقمار زحل را کشف کرد وبعد از 8 سال رصد به تهیه نقشه ای از ماه پرداخت که بمدت 100 سال بعنوان مرجع شناخته می شد.برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ایشان به سایت زیر مراجعه نمایید.

http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Cassini.html