صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Bubble nebula
شناسه خبر : 52491396/02/18 -

سحابی حباب

/ / / Bubble nebula / NGC 7635 /

یک حباب در میان ابرها.این سحابی  حبابی است با قطر حدود 10 سال نوری که در میان ابرهای مولکولی و گازهای بین ستاره ای بوجود آمده ودلیل آنهم بادهای ستاره ای ناشی از ستاره هایی درخشان وپرانرژی است که در مرز آن قرار دارند. تصویر روبرو توسط فیلترهایی گرفته شده که نشان دهنده وجود اتمهای هیدروژن یونیده شده هستند.رنگ قرمز نشانه بارز وجود این اتمها می باشد.ستاره های داغ موجب برانگیختگی وتابش این ذرات می شوند.

 این سحابی در فاصله 11000 سال نوری در محدوده صورت فلکی ذات الکرسی قرار داشته وبا نام NGC 7635  نیز شناخته می شود.این سحابی بکمک تلسکوپ کوچک در شرایط نور مناسب قابل مشاهده است.


عکسی بزرگ از این سحابی در سایت زیر آمده است:

http://www.telescopes.cc/ngc7635-lrgb.htm