صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Barnard galaxy
شناسه خبر : 51981396/02/18 -

کهکشان بارنارد

/ / / Barnard galaxy / ngc6822 /
نام کهکشانی با قدر ۹ و روشنایی سطحی کم .عضو خوشه محلی کهکشانی ودر صورت فلکی قوس قرار دارد. بارنارد نام یک ستاره شناس آمریکایی است.