صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Red dot finder
شناسه خبر : 51781396/02/18 -

جوینده نقطه قرمز

/ / / Red dot finder / /
نوعی جوینده ساده که به کمک انداختن یک نقطه قرمز با بزرگنمایی یک روی صفحه آسمان مسیر اصلی تلسکوپ را نشان می دهد.