صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Ares Vallis
شناسه خبر : 51661396/02/18 -

دره آرس

/ / / Ares Vallis / /

نام دره ای چند رشته در سطح مریخ

شکل این دره در سایت زیر آمده است:

http://themis.asu.edu/zoom-20060503a