صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Halo of galaxy
شناسه خبر : 51341396/02/18 -

هاله کهکشان

/ / / Halo of galaxy / /

محدوده ای دایروی که در کهکشانهای مارپیچی بیشتر به چشم می خورد واندازه آن گاهی از محدوده ای که توسط بازوها نمایان است بزرگتر است..موجودی گازی هاله کهکشانها کم ٬ستاره های آن پیر و خوشه های کروی در گستره آن قرار دارند.