صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
شناسه خبر : 50331396/02/18 -

مقر

کلگی / / / / /
قسمتی بالایی سه پایه نگهدارنده تلسکوپ یا محل اتصال لوله تلسکوپ به پایه