صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
pisces australis
شناسه خبر : 50121396/02/18 -

صورت فلکی ماهی جنوبی

حوت جنوبی / / / pisces australis / southern fish / PsA

نام یک صورت فلکی درنیمکره جنوبی آسمان .

زمان رسیدن به نصف النهار : 18 مهر ؛
مساحت 245 درجه مربع
صورت فلکی ماهی جنوبی از دوران کلاسیک یونانی و رومی شناخته شده بود ولی به نظر می رسد که قبل از آن هم در صورت های فلکی سوریه باستان، به عنوان الهه داگون (برادر اطلس) از آن یاد شده باشد. حوت جنوبی به ندرت به صورت دو ماهی و در اکثر اوقات یک ماهی نشان داده می شود که مشغول نوشیدن آب از نهری است که از کوزه در دست صورت فلکی دلو، که در شمال آن قرار گرفته، جاری می شود. این صورت فلکی را در جنوب صورت های فلکی دلو و جدی می توان به سادگی تشخیص داد. بجز ستاره فم الحوت بقیه ستاره های حوت جنوبی فقط از قدر چهارم هستند.  

http://www.irib.ir

  

ستاره های دوتایی وچند تایی

توضیحات

قدرها

جدایی زاویه ای

بعد

میل

نام ستاره

 

4.4      7.9

30"

 

 

BETA

 

5.8      6.8

1.9"

 

 

ETA

 

4.6      8.1

4.2"

 

 

GAMMA

 

4.3    9.3

4.9"

 

 

DELTA

 

4.4    11.4

20"

 

 

IOTA

ستاره های متغییر

طول دوره

حداقل-حداکثرقدر

نوع متغییر

بعد

میل

نام ستاره

297.6       روز

8.3    14.7

میرا

22  18

-29  36

R    PSA

8.179318    "

11     13.2

EA/SD

22  07

-24  54

W    PSA

0.5083        "

13      14.8

RRشلیاقی

22  20

-26  07

RU    PSA

 

1-مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی

۲-نام وتلفظ ستارگان این صورت فلکی