سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الف- آ - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی - تمامی موارد

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All

برای کسب اطلاعات بیشتر روی واژه های فارسی کلیک نمایید

چ
چارلز گریلی آبورت(1961-1872) Abbort , charles Greely (1872-1961)
چپقی Diagonal
چرخش محوری apsidal، Advance of Perihelion
چرخش میدان field rotation
چرخه کربن نیتروژن اکسیژن CARBON NITROGEN OXYGEN CYCLE
چشمی occular، Eyepiece
چشمی اورتوسکوپیک Orthoscopic eyepiece
چشمی پلوسل Plossl eyepiece
چشمی رمزدن Ramsden eyepiece
چشمی هویگنس Huygens eyepiece
چشمی کلنر Kellner eyepiece
چنگ رومی Lyr، lyra، lyre
چیرون Chiron
 

۷۶۹۸۳۵۳   پیاده سازی : کافه نورون