سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الف- آ - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی - تمامی موارد

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All

برای کسب اطلاعات بیشتر روی واژه های فارسی کلیک نمایید

پ
پارادوکس الغول Algol Paradox
پارسک Parsec
پاسو(سمت القدم) Nadir
پاسیفه pasiphae
پالسار Pulsar
پاک Puck
پدیده بلاژکو Blazhko effect
پدیده ترانزیت Transit
پدیده داینامو Dynamo effect
پدیده عبور Transit
پدیده یارکوفسکی Yarkovssky
پدیده(اثر) دوپلر Doppler effect
پراش نور Diffraction
پرتابگر زنیت Zenit launcher
پرتو ماوراء بنفش دور Extreme ultraviolet(EUV)
پرتوهای کیهانی آنومالی Anomalus Cosmic Rays
پرتوکیهانی Cosmic ray
پرساووس Per، perseus
پرساووش Per، perseus
پرنده بهشتی Aps، bird of paradise، apus
پروتئوس proteus
پروتون Proton
پروژه Cart du ciel Cart du ciel
پروژه آپولو Apollo Programme
پروژه آرگوس Argus Project
پروژه آنس مت Ansmet
پروژه اپوکسی EPOXI mission
پروکسیما قنطورسی Proxima Centauri
پلاژ Plages
پلوتون Pluto
پلوتویید Plutoid
پلیس آسمان Celestial police
پمپ هوا Ant، air pump، antlia
پنجره باده baade,s window
پورشیا portia
پوکا puck
پیشران یونی Ion propulsion
 

۷۶۹۸۳۹۹   پیاده سازی : کافه نورون