سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الف- آ - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی - تمامی موارد

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All

برای کسب اطلاعات بیشتر روی واژه های فارسی کلیک نمایید

ط
طالع بینی نجومی Astrology
طوغان Tuc، toucan، tucana
طوفان خورشیدی Solar storm
طوفان مغناطیسی Magnetic storm
طول حضیض Longitude of Periapsis
طول دایرةالبروجی Celestial longitude
طول سماوی Celestial longitude
طول گره صعودی Longitude of ascending node، RAAN، Right Ascension of the Ascending Node (RAAN)
طول کمان هلال Crescent arc length
طیف الکترومغناطیسی Electromagnetic spectrum
طیف پیوسته Continuum spectrum
طیف جذبی Absorption spectra
طیف سنج آکوستو اپتیک Acousto – optic spectrographs(Aos)
طیف نشری Emission spectrum
طیف نگار Spectrograph
طیف نگاشت Spectrogram
 

۷۶۹۸۲۹۰   پیاده سازی : کافه نورون