سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الف- آ - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی - تمامی موارد

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All

برای کسب اطلاعات بیشتر روی واژه های فارسی کلیک نمایید

ر
رابرت گرانت آیتکن Aittken Robert Grant (1864-1951)
رابطه جرم - درخشندگی Mass luminocity relation
رادیو تلسکوپ(تلسکوپ رادیویی) Radio telescope
رامی Sgr، archer، sagittarius
رجل جبار(شکارچی) Rigel
رخشان کره photosphere
رخگرد Liberation
ردف(redef) Deneb
رده بندی طیفی Spectral classification
ردیابی Tracking
رشته Filament
رشته اصلی Main sequence
رصد خانه رادیویی آلگون کویین Algonquin Radio Observatory
رصد خانه ملی کیت پیک Kitt peak observatory
رصد خانه کک W. M. Keck Observatory
رصدخانه Abservatory
رصدخانه آپاچی پوینت Apache point Observatory (APO)
رصدخانه آرسیبو Arecibo Observatory
رصدخانه آرماق Armagh Observatory
رصدخانه آن آربور Ann Arbor Observatory
رصدخانه ابن صلاح همدانی Ibn salah hamadani observatory
رصدخانه ابوریحان بیرونی Biruni observatory
رصدخانه اخترفیزیکی آباستومانی Abastumani Astro physical observayory ( AbAo )
رصدخانه اخترفیزیکی آرستری Arcetri Astrophysical Observatory
رصدخانه اخترفیزیکی بوراکان Byurakan Astrophysical Observatory(BAO)
رصدخانه اشعه ایکس چاندرا CXO، Chandra X-ray Observatory
رصدخانه اشعه گاما کامپتون Compton Gamma-Ray Observatory (CGRO)
رصدخانه پولکوفو روسیه Pulkovo Observatory
رصدخانه پکن BAO، Beijing Astronomical Observatory
رصدخانه جنوبی اروپا Southern European Observatory(ESO)
رصدخانه خواجه نصیرالدین طوسی khaje nasiroddin e toosi observatory
رصدخانه خورشیدی بیگ بیر Big bear solar observatory
رصدخانه خورشیدی سولار داینامیک Solar dynamic observatory
رصدخانه زعفرانیه Zafaraniye_observatory
رصدخانه گرینویچ Greenwich observatory
رصدخانه مراغه Maraghe observatory
رصدخانه مشترک انگلیس استرالیا Anglo –Ausralion Observatory (AAO)
رصدخانه ملی ایران Iranian national observatory
رصدخانه مهر Mehr observatory
رصدخانه کاشان Kashan observatory
رصدخانه کوه پالومار Mount palomar observatory
رگه های ماه Moon rimae
رگولیت Regolith
رمبش Collapse
رمبیدن Collapse
رنجر Ranger
رهبر Alkaid
رودخانه Eri، river، eridanus
روز Day
روز خورشیدی ظاهری Apparent Solar Day
روز خورشیدی متوسط Mean solar day
روز نجوم Astronomy Day
روز نجومی Siderial day
روزالیند rosalind
روشنه Plages
ری آ Rhea
 

۷۶۹۸۴۰۶   پیاده سازی : کافه نورون