سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الف- آ - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی - تمامی موارد

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All

برای کسب اطلاعات بیشتر روی واژه های فارسی کلیک نمایید

ث
ثابت خورشیدی Solar constant
ثابت هابل Hubble constant
ثانیه قوسی Arc Second (second of Arc)
ثانیه کبیسه Leap second
ثریا Subaru, Seven Sisters، Pleiades، M45
ثمن Oct، octans، octant
ثور Tau، bull، taurus
 

۷۶۹۸۳۵۲   پیاده سازی : کافه نورون