سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الف- آ - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی - تمامی موارد

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All

برای کسب اطلاعات بیشتر روی واژه های فارسی کلیک نمایید

آ
آ ام تازی ها AM Canum Vanaticorum
آئروبی Aerobee
آئروپاوز Aeropause
آئروژل Aerogel
آئرونومی Aeronomy
آب ریز AQR، water bearer، aquarius
آبشار هوایی گسترده Extensive Air Shower-EAS
آبل Able
آبل 39 Abell 39
آپاریشن Aparition
آپوآپسیس Perigee، Apoapsis، perihelion
آپولونیوس Apollonius of perga (200-100 ق. م
آخرالنهر Achernar
آدامز والتر سیدنی Adams walter Sidney ( 1876-1956)
آدراس ته ا Adrastea
آدونیس Adonis
آدونیس Adonis
آرئوبیولوژی Areobiology
آرئودزی Areodesy
آرئوگرافی Areography
آرایه Array
آرایه تلسکوپی آنیستروپی مایکروویو زمینه Array for Microwave Background Anistoropy (AMIBA)
آرتور استنلی ادینگتون Eddington, Arthur Stanley (1882-1944)
آرس Ares (Areo)
آرگوس Argus
آرگومان حضیض Argument of perihelion (Argument of periapsis)(W)
آرگومان عرض Argument of latitude
آرگیر پلانتیا Argyre Planitia
آریادئوس ریل Ariadaeus Rille
آریان Ariane
آریستارخوس Aristarchus of Samos (320-250 ق.م )
آریستی لوس Aristillus (200ق.م)
آریل Ariel
آژانس فضایی اروپا Esa، European Space Agency
آژانس هوافضای ژاپن Japan Aerospace Exploration Agency، Jaxa
آژاکس Ajax
آستروگراف Astrograph
آستیگماتیسم Astigmatism
آسمان نما Planetarium
آشیل Achilles
آفتاب پرست Cha، chameleon، chamaeleon
آفرودیت ترا Aphrodite Terra
آگاممنون Agamemnon
آگلااونیک Aglaonike
آلبا پاترا Alba patera
آلبرت Albert
آلبیرو Albireo
آلپ monts alpes، alpes
آلدرین ادوین Aldrin Edwin (1930- ) :
آلفا سگ اکبر Dog star، Sirius
آلفا شیر Regulus
آلفر رالف اشر Alpher Ralph Asher (1921- )
آلفونسو Alfonso x of Castile (1221- 1284)
آلماناک ستاره ای Almanac (astronomical)
آلیا Alya
آلیندا Alinda
آمالته ا Amalthea
آمونیاک Ammonia
آمیرانی Amiriani
آمینو اسید Amino Acids
آن آستیگمات Anastigmat
آنالما Analemma
آنانک Ananke
آنانکه ananke
آناکساگوراس Anaxagoras
آناکسیماندر Anaximander of Miletus (611-547ق.م)
آنت اپکس Antapex
آنتنا Antennae
آنتونیادی Antoniadi Eugene Michael (1870-1944)
آنتی نوس Antionous
آنتیکی ترا Antikythera
آندرومدا And، Andromeda
آنزا Ansa
آنگستروم-آندرز Angstrom Anders Janas (1814- 1874)
آنورتوزیت Anorthosite
آنومالی Anomaly
آنومالی حقیقی True anomali
آنومالی متوسط Mean anomaly
آنی هیلیشن Anihilation
آنیزوتروپی Anisotropy
آکامار(ستاره تتا نهری) Acamar
آکرومات achromatic lens ، Achromat
آکرونیکال Acronical
آکندریت Achondrite
آکیاما توکوهیرو Akiyama Tokohiro
آیدا Ida
آیو Io
آیینه ثانویه Second mirror
 

۷۶۹۸۳۴۰   پیاده سازی : کافه نورون