سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الف- آ - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی - تمامی موارد

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All

برای کسب اطلاعات بیشتر روی واژه های انگلیسی کلیک نمایید

X
X ray اشعه ایکس
X Ray binaries ستاره های دوتایی اشعه ایکسی
XMM-Newton(X-RAY MULTI MIRROR) space telescope تلسکوپ فضایی نیوتن
X-ray jets جتهای اشعه ایکس
X-ray variables ستاره های متغییر اشعه ایکسی
 

۷۶۹۸۳۷۹   پیاده سازی : کافه نورون