سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الف- آ - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی - تمامی موارد

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All

برای کسب اطلاعات بیشتر روی واژه های انگلیسی کلیک نمایید

T
T Associations انجمن ستاره ای T
T taurus variable stars ستاره های متغییر تی ثوری
table صورت فلکی کوهمیز
Tarantula nebula سحابی رتیل
Tau صورت فلکی گاو (ثور)، ثور، گاونر
taurus صورت فلکی گاو (ثور)، ثور، گاونر
Tel صورت فلکی تلسکوپ(دوربین نجومی)
Telephoto lens لنز تله
telescope صورت فلکی تلسکوپ(دوربین نجومی)
Telescope تلسکوپ
Telescope apperture گشودگی دهانه تلسکوپ
telescopium صورت فلکی تلسکوپ(دوربین نجومی)
Termination Shock ضربه‌ی پایانی
Terrestrial time(TT) زمان زمینی
tethys تتیس
thalassa تالاسا
Thebe تی بی
Tides جزرومد
Time equation معادله زمان
titan تیتان
titania تیتانیا
Tolo satellite ماهواره طلوع
toucan صورت فلکی توکان، طوغان
TrA صورت فلکی مثلث جنوبی، سه گوش جنوبی
Tracking ردیابی
Transit پدیده عبور، پدیده ترانزیت
Trans-Neptunian_object(TNO) اجرام ترانس نپتونی
Tri صورت فلکی مثلث(سه گوش)، سه گوش
triangulum صورت فلکی مثلث(سه گوش)، سه گوش
triangulum australe صورت فلکی مثلث جنوبی، سه گوش جنوبی
Triangulum Galaxy ام 33، کهکشان مثلثی
Trifid nebula ام 20، سحابی مثلثی
Tripod سه پایه
Triton تریتون
Trojan asteroids سیارک های تروجان
Tropic of capricorn مدار راس الجدی
Tropical of cancer مدار راس السرطان
Tropical year سال اعتدالی، سال انقلابی(برجی)
True anomali آنومالی حقیقی
Tuc صورت فلکی توکان، طوغان
tucana صورت فلکی توکان، طوغان
Twilight فلق
twins صورت فلکی جوزا، توامان، دو قلو، دوپیکر
Two Line Elements(TLE) داده های دو خطی ماهواره
Tycho-2 catalogue فهرست ستاره ای تیکو2
 

۷۶۹۸۴۰۷   پیاده سازی : کافه نورون