سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الف- آ - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی - تمامی موارد

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All

برای کسب اطلاعات بیشتر روی واژه های انگلیسی کلیک نمایید

N
Nadir پاسو(سمت القدم)
naiad نایاد
Naked singularity تکینگی عریان
Nakhlite شهاب سنگ ناخلایت
Narrow line region منطقه خط باریک
Nasa سازمان ناسا، سازمان هوانوردی وفضایی آمریکا
Nasmyth telescope تلسکوپ ناسمیت
Navid satellite ماهواره نوید، ماهواره نوید علم و صنعت
navide elm o san at satellite ماهواره نوید علم وصنعت
Nebula سحابی
Neptune نپتون
nereid نرئید
net صورت فلکی تور، شبکه
Neutron نوترون
Neutron star ستاره نوترونی
New General Catalogue فهرست اجرام NGC
New Horizons فضاپیمای افق های نو
New moon ماه نو، هلال ماه نو
Newtonian telescope تلسکوپ نیوتنی
NGC فهرست اجرام NGC
NGC 253 کهکشان حجار
ngc 5907 کهکشان اسپلینتر
NGC 6302 سحابی باگ
NGC 6309 سحابی جعبه
NGC 6334 سحابی بیر کلاو
NGC 7635 سحابی حباب
ngc1672 ان جی سی 1672
ngc6822 کهکشان بارنارد
ngc6905 سحابی درخش آبی
Nitrogen نیتروژن
Nor صورت فلکی خط کش(تراز)، گونیا، تراز
norma صورت فلکی خط کش(تراز)، گونیا، تراز
North america nebula سحابی آمریکای شمالی
northern crown صورت فلکی اکلیل شمالی، تاج شمالی
Nova نواختر
Nutation حرکت رقص محوری
 

۷۶۹۸۲۹۹   پیاده سازی : کافه نورون