سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الف- آ - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی - تمامی موارد

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All

برای کسب اطلاعات بیشتر روی واژه های انگلیسی کلیک نمایید

F
F stars ستارگان رده F
Faculae مشعل
Famalhout ستاره فم الحوت
Fast telescope تلسکوپ سریع
Fermi Gamma-ray Space Telescope تلسکوپ فضایی گلاست(فرمی)
Fibrils کمانک
Field curvature انحنای میدان
Field of view میدان دید
field rotation چرخش میدان
Filament رشته
finderscope جوینده، فایندر
First quarter moon تربیع اول( از اشکال هلال ماه)
fishes صورت فلکی ماهی (حوت)، سمکتین، حوت
FK Comae variable stars ستاره های متغییر FK کمایی
FKCOM ستاره های متغییر FK کمایی
Flare شراره
Flare stars ستاره های متغییر شراره ای، ستاره های متغییر UV قیطسی
flying fish صورت فلکی ماهی پرنده
Focul point فاصله کانونی
Focul ratio نسبت کانونی
focuser فوکوسر
For صورت فلکی کوره
fornax صورت فلکی کوره
FU Orionis variable stars ستاره های متغییر FU جباری
Full moon بدر، ماه کامل
 

۷۶۹۸۳۳۱   پیاده سازی : کافه نورون