صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
تصویری زیبا از خوشه کهکشانی سنبله
شناسه خبر : 9349 -

خوشه ای بزرگ از هزاران کهکشان بزرگ و کوچک

عکاس رضا حکیمی