صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
alnath
شناسه خبر : 56881396/02/18 -

الناز(ستاره بتا ثوری)

ستاره بتا ثوری / / / alnath / elnath /

ستاره بتا ثوری با قدر ۶۲/۱ قطر۴/۵ خورشید که در فاصله ۱۳۱ سال نوری قرار دارد.این ستاره قبل از این در محدوده صورت فلکی ارابه ران بوده و اکنون نیز گهگاهی با نام گاما ارابه ران شناخته می شود.دمای سطحی آن ۱۲۶۰۰ درجه ودرخشندگی آن حدود۷۰۰ برابر خورشید است.